Witamy

Zapraszamy do współpracy:

 • wprowadzających sprzęt;
 • zbierających zużyty sprzęt;
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • firmy i instytucje, które chcą zagodpodarować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • klientów indywidualnych;
 • instytucje samorządowe prowadzące zbiórki odpadów;
 • zakłady komunalne odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych;
 • serwisy sprzętu RTV i AGD.​

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

 
 

 

 

 

Gminy 

Zgonie z Polską regulacją prawną (Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym) wszystkie Gminy winny tworzyć sposobność do należytego postępowania z szeroko rozumianymi odpadami. Jednak tak specjalistyczne zadanie jak zbiórka elektroodpadów może zajmować się przedsiębiorstwo zewnętrzne.

Firma Karat Elektro Recykling S.A. mając na uwadze niebezpieczeństwo płynące z nieodpowiedniego przechowywania, składowania elektroodpadów pragnie zaproponować Państwu w pełni profesjonalny oraz szybki odbiór elektroodpadów. Nasza Firma deklaruje gotowość utworzenia punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie każdej z gmin. Dodatkowo Firma Karat Elektro Recykling S.A. organizuje spotkania edukacyjne dla mieszkańców odnoszące się do właściwego i świadomego postępowania z elektroodpadami. Nasi specjaliści podczas fachowo przygotowanych spotkań w sposób przyjemny, prosty oraz z wykorzystaniem platform multimedialnych informują mieszkańców o negatywnych skutkach niewłaściwego postepowania z elektroodpadami.

Firma Karat Elektro Recykling S.A. oferuje:

 • Przeprowadzenie kampanii edukacyjnych - proekologicznych dla mieszkańców poszczególnych gmin,
 • Szkolenia dla pracowników gminy z zakresu ochrony środowiska i regulacji prawnych odnoszących się do niej,
 • Różnorodne formy darmowej zbiórki elektroodpadów. 

Zapraszamy do kontaktu z naszym pracownikiem.