Witamy

Zapraszamy do współpracy:

  • wprowadzających sprzęt;
  • zbierających zużyty sprzęt;
  • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • firmy i instytucje, które chcą zagodpodarować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • klientów indywidualnych;
  • instytucje samorządowe prowadzące zbiórki odpadów;
  • zakłady komunalne odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych;
  • serwisy sprzętu RTV i AGD.​

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

 
 

 

 

 

Firmie Karat Elektro Recykling S.A. we wszelkich działaniach przyświeca jeden najważniejszy cel - ochrona środowiska naturalnego. Dlatego Dział Marketingu Firmy samodzielnie inicjuje oraz uczestniczy we wszystkich możliwych, nie tylko regionalnych, przedsięwzięciach wspierających działania proekologiczne. Uważamy, że priorytetowym zadaniem wszystkich instytucji rządowych jak i pozarządowych jest zwiększanie świadomości obywateli na temat środowiska a przede wszystkim ochrony naszego wspólnego dobra jakim jest natura. Mając świadomość, że fundamentem wielopokoleniowych zmian jest edukacja działania Firmy w główniej mierze skupiają się prowadzeniu prelekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie całej RP.