Witamy

Zapraszamy do współpracy:

  • wprowadzających sprzęt;
  • zbierających zużyty sprzęt;
  • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • firmy i instytucje, które chcą zagodpodarować zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • klientów indywidualnych;
  • instytucje samorządowe prowadzące zbiórki odpadów;
  • zakłady komunalne odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych;
  • serwisy sprzętu RTV i AGD.​

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

 
 

 

 

 

 

Firmy i instytucje

Firmy oraz instytucje posiadające zużyty sprzęt elektryczny bądź elektroniczny będący przedmiotem ewidencji (np. sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, teleinformatyczny, drukarki, faksy, narzędzia, sprzęty kuchenne, telefony, terminale płatnicze, kasy fiskalne, sprzęt fotograficzny itp.) powinny wykazać się Kartą Przekazania Odpadu. 

więcej informacji...

Zakłady komunalne

Zgonie z normami wprowadzonymi przez ustawę o odpadach oraz ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) należy w trybie obligatoryjnym oddzielić rzeczony sprzęt od pozostałych odpadów komunalnych. Firma Karat Elektro Recykling S.A. wychodząc na przeciw regulacjom prawnym oraz potrzebom potencjalnych i obecnych kontrahentów w sposób profesjonalny oraz długofalowy podejmuje wszelkie czynności mające na celu realizacje kryteriów zawartych w ustawach.

więcej informacji...

Gminy 

Zgonie z Polską regulacją prawną (Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym) wszystkie Gminy winny tworzyć sposobność do należytego postępowania z szeroko rozumianymi odpadami. Jednak tak specjalistyczne zadanie jak zbiórka elektroodpadów może zajmować się przedsiębiorstwo zewnętrzne.

więcej informacji...

Odbiorcy prywatni

Firma Karat Elektro Recykling S.A. jako jeden z podmiotów aktywnie uczestniczących w szerzeniu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, dostrzega znaczną poprawę w zmianie negatywnych przyzwyczajeń będących niegdyś plagą wśród naszych rodaków. Świadomość ogólnopolskiego problemu odnośnie właściwego postępowania z elektroodpadami motywuje Nas do podejmowania coraz to nowych inicjatyw, mających na celu propagowanie proekologicznego stylu życia. 

więcej informacji...

 

 

Jeżeli masz pytanie - pisz, na pewno odpowiemy!!!